Voor 1800

Er zijn het dorp Schalkhaar (Riele) een aantal boederijen en huizen geweest welke een belangrijke rol hebben gespeeld in het familiebezit. De bekende geschiedenis van deze boerderijen laat zien dat onze voorouders daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Van pachter en horige tot eigenaar en groot-bezitter.

De volgende boerderijen hadden direct of indirect met een voorzaat van de te Riele's te maken. De relatie is te vinden als bewoner, eigenaar of door natenschap:

(te) Riele / 't Reele

Alferdink of Alfherdinck

Botterman of Eskes

Molen "de Hoop"

Waarschijnlijk zijn de boerderijen Alferdink en (te) Riele één en dezelfde boerderij. De onderstaande gegevens zijn herkomstig uit de Stadarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB)

Per boerderij geven we de belangrijkste in akten opgenomen bijzonderheden weer. Hoofdbewoner van de boerderijen worden in vet weergegeven:

(te) Riele / 't Reele

1601                               Verponding 16 mud; 2 weiden.
                                      Dries tho Reele
1601                               Verponding 14 mud; 1 weide.
                                      Henric toe Rhele

1660                               Collecte Dumbar.
                                      Jan en Gerrit toe Riele

1675                               hoofdgeld voor 3 personen.
                                      Gerrit toe Rhele

09 nov. 1676                   Mombers over de kinderen zijn: Thonis Brinckgreve en Herman Storminck. 6 kinderen
                                      genoemd: Jenneken, Geertjen, Geerlich, Tonniken, Willem en Engele.
                                      Gerrit toe Riele  x  Anneken Jansen (Ovl)

20 nov. 1676                    Huwelijksvoorwaarden 2e huwelijk met Trijntjen Henricks
                                      Gerrit toe Riele  x  Anneken Jansen

> 1680                            Jan te Riele  x  Elisabeth Wolters (Alferdinck)

1680                               Willem Jansen te Riele  x  Hermken Gerrits (Wed. Herman Mensink)

xxxx - 1717                      Henrik Eskes te Riele  x  Wieteke Henricks

xxxx - 1727  (1733 koop)   Wolter Jans(zen) te Riele (1796)  x  Jenneken Gerrits (Janszen) Brinkman
                                                                                         x  Jenneken te Bloo  
                                      K.: Gerrit te Riel, Jan Janszen Eskes Botterman, Henric, Elisabeth, Jenneken, Derk.

27-12-1730                      Tranporteren bouwerij op zijn zoon Henrick Henricks te Riele (x) Cornelia Jansen
                                      Andere kinderen zijn: Geesken x Berent Berents, Gerrit ,Maria te Riele en de onmondigen:
                                      Willem en Arent te Riele. 
                                      Mombers zijn Arent Groot Koerkamp en Willem Stuvenbelt.
                                      Hendrick te Riele.

1736                               RK doop van 9 kindren tussen 1736-1742
                                      Hendrick te Riele x Nelle = Petronelle Guickers

1748                               Telling: Oude Vader te Riele, 6 kinderen onder 10 jaar en 4 kinderen boven 4 jaar, geen
                                      dienstboden. Totaal 13 personen.
                                      Hendrik te Riele x Vrouw

xxxx - 1748                      Garrit Wolters te Riele  x  Mechteld Willems
                                      (8 kinderen)

In groen weergegeven de bewoners van 't Reele, geen familie in mijn lijn.

????                                Esken te Riele  x  Maria van Oosten

27-10-1784                      Overdracht van de bouwerij aan Derk Harmsen Hekkert (zn van Herman Otters)                                         (x) Hendrica Willemsen Klein Veldhuis.
                                       Herman te Riele (Trielle)

03-12-1789                      RK doop van Henric (03.12.1789), Wilhelmina (25.05.1792), Maria (04.06.1799)
                                      Ouders: Derk (Dideric) Hermans ten Reele  x  Henrica Willemsen

xxxx - 1794 (1766)           Wolter Janszen Eskes Botterman  x  Willemina (Harmina) Woertman
                                      (4 kinderen?)

???? - 1807                      Theodorus Hermsen te Riele (+1807) x  Hen(d)rica Velthuis Willems  (+1798)
                                       (Div dopen tussen 1785-1796) (10 kinderen)
                                       (ook bekend als Derk Hermannus Hekkers Riele / Theodorus Heckers)

30-10-1807                       Mombers worden: Jannes Veldhuis en Antonij Hekkert over de kinderen Willem,
                                       Hendrik, Willemina, Hermannus, Janna Maria, Hendrike, Jan en Elisabeth te Riele.

Wordt verder bewoond door de bewoner Hermannus Hekkers Derkszoon te Riele, bouwer van de Molen in Riele.

 

Alferdink of Alfherdinck

00.05.1716                      Betaalt voor de 1000/500e penning
                                      Wolter te Riele

22.03.1727                      =hofhorig aan Hof te Colmschate
                                      eigenaar: Cormelis Schouten (te Weesp) x Maria L. van Suchteren

17.05.1727                      transport bouwerij aan zoon Gerrit Wolters x Mechteld Willems
                                      Wolter Janssen te Rhele x Jenneken Gerrits

18.10.1732                      Uit Protocl 50e penning
                                      verk. Cornelis Schouten
                                      Gerrit te Rhele

13.11.1732                      koper Hendrik Budde, Vaandrig. Cornelis Schouter was Hoofdofficier van de stad Weesp.
                                      Cornelis Schouten verkoper

1748                               Garrit te Riele x vrouw en 8 kinderen en 3 dienstb.
                                      Garrit te Riele en vrouw

1749                               Nieuw aangegraven land
                                      eigenaarL Lt. Budde
                                      Gerrit te Riele

14.12.1774 /1784             transport bouwerij aan zoon Herman te Riele
                                      Garrit Wolters te Riele (ovl) x --

07.06.1785                      gen. Megteld te Riele 07-06-1785 blz. 6, Harmen te Riele 26-03-1786 blz.8, Harmen te
                                      Riele 02-07-1800 blz 40
                                      ??

10.03.1789                      Bewijs kinderengoed aan Hendrika Willem x Derk te Riele en aan Gerritjen Willems (nog
                                      minderjarig) op erve ??
                                      Willem Gerrits te Riele (ovl.) x Geertjen Waanders Beernink

23.07.1795                      opzegging v.d. pacht per 22-02-1796
                                      eigenaar: Hendrik Budde
                                      Derk Hekkert

21.10.1795                      Volkstelling 1795, aantal pers. 15. aangever: Hendrijka Klein Veldhuis
                                      Derk te Riele, bouwman

24.11.1795                      doop: Hermannus op 24-11-1795
                                      Derk Hekkers x Henrina Veldhuis

dec. 1796                        diverse dopen tusseb 1785/1796 (zie klapper)
                                      Theodorus Hermsen te Riele x Henrica Willems

11.08.1806                      Begraven Hendrika Klein Veldhuis oud 42 jr. nalatende 10 kinderen uit 1 huwelijk
                                      D. te Riele x Hendrika Klein Veldhuis (ovl)

17.11.1807                      Gen.V=Harmen Hekkert V=Wolter Eskes Botterman M=Willemina Hekkert M=Harmina van
                                      Gorcum, Derk (Theodorus) Hekkert RK xx 17-11-1807 Johanna Eskes Botterman jd wednr
                                      v. Hendrike Klein Veldhuis.
                                      Hekkert of te Riele

1821                               gen. Derk te Riele x Hendrika Klein Veldhuis. ook genaamd Derk Harmen Hekkers ook
                                      genaamd Hendrika Willems (+1806) xx 17-11-1807 met Adriana Janna Eskes
                                      Derk te Riele (Hekkers)

05-06-1828                      Veiling van gewassen in Riele eigendom van Derk te Riele, zonder beroep te Deventer. Zij
                                      ovl. op 10-01-1835 aan de Brink te Dev. Er was 1 zoon Hendricus te Riele geb. in Dpv.
                                      09-11-1808
                                      Derk Hekkert te Riele x Adriana Willemina Eskes

04.08.1855                      Verpachting voor 6 jr.  1856/1862
                                      eigenaar: Petrus Michiel Eksteen x vrouw
                                      Hermannus te Riele

12.08.1861                      verkoop erve voor afbraak in 5 percelen
                                      eigenaar: Petrus Michiel Eksteen x Henrietta A.E. Cort Heyligers
                                      Hendrikus te Riele

 

Botterman of Eskes

01.11. 1670                     Botter Eskes heeft beslag laten leggen op goederen van Herman Mensinck
                                      Botter Eskes

19.09.1671                      Gerrit Wolters is gewond geraakt door het slaan van een paard
                                      Esken Henricks Botterman

1675                               Hoofdgeld 3 personen
                                      Betaalt voor 1 vuurstede
                                      Henrick Eskes

1683                               Betaalt voor 1 vuurstede
                                      Henrik Eskes

05.01.1685                      Laat beslag leggen op het koren van de erven Alpherdinck en Botterman wegens
                                      pachtschulden. Pachter op Alpherdinck is Wolter te Riele
                                      eigenaar: Juffr. N. Wientjes

18.05.1717                      Ivm. de boedel van Henrick Eskes te Riele. V=Henrick Eskes (ovl vr 1717) M= Wiete
                                      Henricks
                                      Esken van Riele (ovl.) x Maria van Oosten

12.06.1733                      Verkoop
                                      eigenaar: Cornelis Schouten te Weesp
                                      Jan Jansen Botterman

1742                               Betaalt voor 1 vuurstede en heeft dienstbode(n).
                                      Jan Eskes Botterman

1743                               Aanslag voor 1000 penning.
                                      Eskes Botterman

1748                               Volkstelling, 1 man, 1 kind onder en 4 boven 10 jr, 1 dienstbode.
                                      Jan Eskes (wednr.)

21.01.1764                      Erve wordt toebedeeld aan Wolter Jansen Botterman. Boedelscheiding.
                                      Jan Eskes Botterman (ovl) x Jenneken Janszen (ovl)

12.03.1764                      Verdeling van zijn ouderlijken boedel. Taxatie.
                                      Wolter Janszen Eskes

05.01.1766                      Huwelijk 04.05.1766 Wolter Eskes x Harmina Woertman (RK)
                                      Wolter Jansen Eskes x Harmina Woertman (van Bathmen)

13.12.1766                      Ivm een hypotheek groot f 600,=
                                      Wolter Janszen Botterman x Willemina Woertman

21.10.1795                      Volkstelling. Aangever H(endrikus) E. Botterman; 8 personen
                                      Harmijna Eskes Botterman, wed.

08.04.1805                      Ivm. een hypotheek groot f2000,= Er zijn 4 kinderen n.l. Jannes, Hendrik, Janna en
                                      Elisabeth.
                                      Wolter Eskes Botterman (ovl) x Harmina Woertmans

18.10.1806                      Zij overl. oud 68 jaar, nalatende 4 kinderen uit 1 huwelijk
                                      Eskes Botterman (ovl) x Willemina van Gorcum                   

21.12.1814                      Samen een hypotheek groot f 443,= (Riele nr. 59)
                                      eigenaar: Fam. Eskes Botterman
                                      Janna Eskes Botterman x Derk te Riele ,ws bewoners

02.12.1817                      Ivm nalatenschap van Denis van Gorcum x Derkje Overmars te Olst overleden
                                      Janna Eskes x Derk te Riele

20.06.1818                      Boedelscheiding. Harmina is Begraven 18.10.1806 onder de naam Willemina. Kinderen
                                      genoemd Jannes, Hendrik, Adriana x Derk te Riele, en Liesbeth x Doris Derks, smid te
                                      Gorssel.
                                      Wolter Eskes (ovl) x Harmina van Gorcum (ovl)

05.07.1818                      Zoon Hendrikkus Eskens Botterman x Harmina Derksen (vroed- vrouw. geb. te Zutphen,
                                      wonende te Dorth; huw is gesloten Kring van Dorthe in 1818.
                                      Wolter Eskens Botterman (ovl) x xHarmina Woortmans

22.01.1821                      Huwelijkscontract, bruispaar ontvangt erve Botterman
                                      eigenaar: Hermannus te Riele x Everdina Goijker

30.07.1826                      Ivm. grond bij 't Hengeler (en Ossenkop) (belending)
                                      Hermannes te Riele

09.02.1828                      Veiling van goederen en gewassen van Derk te Riele (ook te Riele/Mensink)
                                      Derk te Riele

04.09.1835                      Ivm. een hypotheek groot f 4000,= op erve en gronden met alle daarop gebouwd
                                      wordende getimmerten en MOLENgebouwen.
                                      Hermannes te Riele x Everdina Gooiker

1862                               Overdracht van de bouwerij aan dochter en schoonzoon tegen levenslange verzorging en
                                      f 200,= 's jaars en f 3400,= bij aanvaarding. Adres Riele 154
                                      Hermannus te Riele x Everdina Gooiker

26.12.1865                      Maken beiden een testament. Kinderen Gerritdina, Hendrikus en Gerrit te Riele genoemd
                                      Harmannes te Riele x Everdina Gooiker

14.01.1871                      Hij overleed 14.01.1871 en zij 01.04.1875. Hij liet de molen in Schalkhaar bouwen in ca.
                                      1835. Er waren 8 kinderen.
                                      Hermannus te Riele x Everdina Gooiker

30.09.1875                      Boedelinventaris en deling. Erve Botterman met 2 huizen en katerstede de Spikkerij
                                      Hermanus te Riele x Everdina Goijker

 

Molen "de Hoop"

04.09.1835                      Nemen een hypotheek groot f 4000,= ivm de bouw van een molen.
                                      Hermannus te Riele  x  Everdina Gooiker

31.08.1836                      Ivm belasting (f400,=) Borgen voor hem zijn: Hendrik te Riele, winkelier en Christiaan
                                      Liesker, grossier.
                                      Hermannus te Riele, molenaar.

23.05.1846                      Ivm de impost op het gemaal. Borgen voor hem zijn: Hermannus te Riele (zijn vader),
                                      landbouwer en Hendrikus te Riele winkelier te Deventer. Het betreft een windkoren- en
                                      pelmolen genaamd "de Hoop".
                                      Hendrikus te Riele, molenaar.

22.04.1851                      Hij is molenaar; trouwt in 1851. Huwelijksvoorwaarden. Zijn ouders schenken hem een
                                      gedeelte van erve Botterman in Riele.
                                      Hendrikus te Riele  x  Maria van Schooten

31.12.1881                      Ivm een hypotheek groot f 6000,= op 2 huizen te Schalkhaar
                                      Hendrikus te Riele H.zn

12.07.1887                      Veiling van diverse percelen land en huizen
                                      Hendrikus te Riele (ovl)

 

X
Loading